Regulamin vera-fashion.pl i Polityka prywatności

Sklep – sklep firmowy VeraFashion.pl, działający pod adresem www.vera-fashion.pl, prowadzony przez Vera Włodzimierz Nowak, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Złotej 48, vera@vera-fashion.pl, tel: +48 506 107 225. Działalność gospodarcza zarejestrowana w EDG miasta Częstochowa pod nr 70531, NIP: 9490375372, REGON: 152054854.

1. Realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, prezentując ofertę pod adresem www.vera-fashion.pl.
 2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.vera-fashion.pl.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży obejmującą zamawiane towary.
 4. W trakcie zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, adresu dostawy, opcjonalnie innego adresu na jaki ma zostać wystawiona faktura, sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 5. Potwierdzeniem zamówienia jest email wysyłany do Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do indywidualnego potwierdzenia wybranych zamówień – telefonicznie lub emailem.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży w postaci faktury VAT.

2. Zmiany w złożonych zamówieniach

 1. Zmiana zamówienia po jego złożeniu jest możliwa do momentu wysyłki towaru (status przygotowanie w toku).

3. Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na Stronach Sklepu zawierają podatek VAT.
 2. Zgodnie z prawem cena prezentowana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych towarów, oferowania, odwoływania lub zmian w ofertach promocyjnych, z wyjątkiem cen towarów w zamówieniach już złożonych.
 4. W zamówieniach do łącznej wartości towaru zostaną doliczone koszty dostawy zgodnie z cennikiem – koszty dostawy.

4. Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji to czas niezbędny do skompletowania zamówienia i jego wysyłki oraz termin dostawy zależny od przewoźnika Poczty Polskiej lub kuriera. Zamówienia kompletujemy w ciągu 48h od przyjęcia zamówienia (za pobraniem) lub od otrzymania płatności, w przypadku pozostałych form płatności. Czas uwzględnia dni robocze.
 2. Sposoby i deklarowany czas dostawy przewoźników na terenie Polski:
  1. Poczta Polska, przesyłka priorytetowa 2 dni robocze.
  2. Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy.
  3. Aktualne ceny dostaw znajdują się na stronie koszty i czas dostawy
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo dostarczoną lub niedoręczoną przesyłkę z powodu błędnego lub nieprecyzyjnego podania adresu przez Klienta.

5. Sposoby płatności

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient ma możliwość wyboru różnych formy zapłaty.
  1. Płatność przelewem tradycyjnym. Płatności realizowana w formie przelewu za pośrednictwem banku lub wpłata na konto Sklepu. Dane niezbędne do dokonania przelewu wyświetlane są w podsumowaniu transakcji. Transakcja realizowana jest po odnotowaniu wpłaty na Konto Sklepu.
  2. Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – PayU i Przelewy24 (przelewy elektroniczne lub płatność kartą). Płatność realizowana za pośrednictwem systemu płatności online. Transakcja realizowana jest po odnotowaniu wpłaty przez system płatności elektronicznych.
 2. Realizując zamówienie Klient może skorzystać również z bonu rabatowgo, który może zostać przypisany do jego konta w Sklepie w przypadku prowadzenia przez Sklep akcji promocyjnych.

6. Nadpłaty

 1. W przypadku powstania nadpłaty (nadpłacenia środków przez Klienta, nadpłaty powstałej z tytułu anulowanego zamówienia,) Sklep zwróci nadpłatę Klientowi na konto w Sklepie w postaci bonu rabatowego, umożliwiającego kolejne zamówienie lub na konto bankowe wskazane przez Klienta, zależnie od jego decyzji. Aby umożliwić zwrot środków, informacja taka musi zostać wysłana za pośrednictwem konta Klienta w Sklepie w celu autoryzacji danych.
 2. Sklep zwróci nadpłatę w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej informacji od Klienta.

7. Reklamacje

 1. Towary dostępne w Sklepie są oryginalne nie są wadliwe i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku ujawnienia wad fabrycznych towaru po jego otrzymaniu Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych producenta.
 3. Klient posiada prawo zgłoszenia reklamacji w Sklepie przypadku wad fabrycznych towaru, uszkodzeń mechanicznych w trakcie dostawy, niezgodności otrzymanego towaru z towarem zamówionym.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z towarem zwróconym przez Klienta. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle Klientowi towar pełnowartościowy (naprawiony lub wymieniony na nowy), a jeżeli nie będzie to możliwe, zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary z oferty.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem, że zawiadomi Sklep o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od ujawnienia niezgodności towaru z umową.

8. Zwroty

 1. Klient, będący konsumentem może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i uznania zwrotu przez Sklep.
 3. Sukienki zwracane przez klienta winny posiadać oryginalną metkę producenta.

9. Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Vera Włodzimierz Nowak z siedzibą w Częstochowie, ul. Złotej 48. Działalność gospodarcza zarejestrowana w EDG miasta Częstochowa pod nr 70531, NIP: 9490375372, REGON: 152054854. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.vera-fashion.pl, zwany dalej Serwisem. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w niniejszym regulaminie.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych niniejszym regulaminem jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Takie dane można w każdym czasie usunąć.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem vera-fashion.pl
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 3. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
 4. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych w oparciu o odrębnie udzielone przez Panią/Pana zgody
 5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. w celu wykonania postanowień Regulaminu vera-fashion.pl (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO); w przypadku, gdy Pani/Pan zakłada w Serwisie Konto, to umowa umożliwiająca korzystanie z tego Konta stanowi podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych niezbędnych do realizacji usług wskazanych w Regulaminie (np. danych podanych przez Panią/Pana podczas procesu rejestracji w Serwisie)
 2. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vera Fashion lub podmioty trzecie, z którymi Vera Fashion współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie – tj.: i) marketingu produktów lub usług, ii) prowadzenia statystyk i analiz lub iii) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Vera Fashion (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), lub
 3. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Vera Fashion na podstawie przepisów dotyczących okresów przechowywania danych w tym m.in. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
 4. w tych przypadkach gdy jest to wymagane – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od tego, do wykonania którego z tych praw jest Pani/Pan uprawniona/y. W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania postanowień Regulaminu vera-fashion.pl przetwarzanie to odbywa się przez okres, w którym jest Pani/Pan tym Regulaminem związana/ny, przy czym dane te mogą być przetwarzane również po rezygnacji przez Panią/Pana z posiadania konta w Serwisie, gdy wymagają tego przepisy dotyczące okresów przechowywania danych podatkowych lub gdy jest to potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Vera Fashion lub podmiotów trzecich, z którymi Vera Fashion współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi w Serwisie.

Prawo dostępu do Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, co oznacza że: może Pani/Pan uzyskać od Administratora potwierdzenie czy są przetwarzane dotyczące Pani/Pana Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania informacji na temat tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO oraz może Pani/Pan otrzymać od Administratora jedną bezpłatną kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo sprostowania lub uzupełnienia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych.

Prawo żądania usunięcia Danych:

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO).

Pozostałe przysługujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszystkie uprawnienia, które Pani/Pan posiada są realizowane poprzez przesłanie na e-mail: vera@vera-fashion.pl lub adres Vera Fashion, ul. Złota 48 42-200 Częstochowa, stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie vera-fashion.pl.

10. Wykorzystanie plików cookies

Ciasteczka ( ang. „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer. Pozwalają stronie internetowej zapamiętywać informacje, jak np.: preferowany język lub ustawienia.

Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.

Cookies „sesyjne” ( ang. „session cookie”) – pliki tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” (ang. „persistent cookies”)– pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies podmiotów zewnętrznych legitymujących się własną polityką prywatności:

 • Google Inc – w celach statystycznych (Google Analytics), w celach reklamowych (Google Adsense)
 • Facebook Inc – przycisk „Lubie to”

Do czego używamy plików cookies.

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Pozwalają nam wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Dzięki nim możemy między innymi dobierać reklamy do użytkowników. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację naszej strony oraz poprawiamy jakość prezentowanych treści.

Usuwanie i wyłączanie plików cookies

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

11. Postanowienia ogólne

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin vera-fashion.pl wchodzi w życie z dniem 28.05.2018 r.